Охорона праці в школі

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також студенти під час проходження практики проходять вступний та первинний інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, правила надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою чи працюють там, де є необхідність у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в терміни, встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

Систематичне підвищення рівня знань працівників навчального закладу з питань охорони праці та профілактична робота щодо запобігання травматизму проводиться один раз на 6 місяців, а з працівниками, що виконують роботи з підвищеною небезпекою - один раз на 3 місяці.


Навчання та перевірка знань з охорони праці педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи

04.09.2017 р. посвідчення з ОПВідповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, керуючись Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 18.04.2006 р. № 304 у редакції наказу від 22.11.2017 р. №1514), з метою організації перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності й попередження травматизму в школі створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників школи в складі:

  • Демкура Олександра Володимирівна - директор школи, голова комісії;
  • Дмитрів Леся Миронівна - заступник директора з НВР;
  • Целінь Світлана Михайлівна - заступник директора з НВР;
  • Шевернога Микола Іванович - заступник директора з АГР;
  • Шевчук Ірина Миколаївна - фахівець з охорони праці.

З 29 по 31 серпня 2017 року для працівників школи проведено навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Також відповідні матеріали було висвітлено на сайті ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин у вкладці "Охорона праці й безпека життєдіяльності" для самостійного опрацювання.

1 вересня 2017 року з усіма працівниками навчального закладу проведено тестовий іспит щодо перевірки знань з питань охорони праці. Результати перевірки знань оформлено протоколом й відповідно до результатів тестування усім працівникам видано посвідчення.

Таке навчання та перевірка знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з працівниками навчального закладу проводиться один раз на три роки.


Навчання та перевірка знань з охорони праці керівників ЗНЗ, їх заступників та відповідальних за ОП

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» та вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15 один раз на три роки проводиться навчання з питань охорони праці.

19 червня 2017 року Демкура О.В. - директор школи, Дмитрів Л.М. та Целінь С.М. - заступники директора з навчально-виховної роботи, Шевернога М.І. - заступник директора з адміністративно-господарської роботи та Шевчук І.М. - фахівець з охорони праці пройшли навчання на базі відділу освіти Гусятинської селищної ради, яке проводив методист управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Лях Я.С.

Учасники навчання успішно пройшли перевірку знань з питань охорони праці й отримали відповідні посвідчення.

Кiлькiсть переглядiв: 694