ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного сайту
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Гусятин

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Офіційний сайт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Гусятин – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу, об’єднаних однією електронною адресою та є його Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет)

1.2 Дане Положення визначає статус офіційного сайту ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин як інформаційного ресурсу про діяльність навчального закладу у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3 Метою створення та функціонування офіційного сайту ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин є забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення у галузі освіти.

1.4 Призначення Веб-сайту ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин :

- представлення та популяризація діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин у світовій мережі Інтернет, як одного з загальноосвітніх закладів освіти в місті Яремче.

- презентація навчально-виховного процесу, наукової діяльності, спортивних досягнень, організації дозвілля учнів, методичної та дослідно-експериментальної діяльності педагогічного колективу.

- розширення взаємодії Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин з іншими навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами міста Яремче та

2. МЕТА І ЗАДАННЯ ШКІЛЬНОГО САЙТУ

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі, в місті та регіоні, представлення школи Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

Позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми та проекти.

Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

Формування позитивного іміджу школи.

Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

Створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами.

Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

Сприяння створенню єдиної інформаційної інфраструктури.

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС САЙТУ

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів школи, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

дані про адміністрацію;

довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;

електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, статут школи, локальні акти та положення);

матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;

навчально-методичні матеріали вчителів школи;

матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;

електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;

інформація про події (свята, конференції, конкурси);

матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:

інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу адміністрації сайту. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ТА СУПРОВОДУ САЙТУ

4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором школи.

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

зміна дизайну та структури;

видалення застарілої інформації, розробка нових web-сторінок;

реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор сайту за необхідності здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація на Сайті, для збереження авторських прав публікується безпосередньо авторами та може бути вилучена адміністратором у разі не відповідності вимогам цього положення, або втраті актуальності.

4.7. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються адміністратором сайту.

4.8. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

Кiлькiсть переглядiв: 120